รั้วช้าง : รั้วไฟฟ้า รั้วช้างพลังงานแสงอาทิตย์
  รั้วช้าง


ข้อสำคัญในการทำรั้วป้องกันช้างคือ


 
 
  1) รั้วไฟฟ้าต้องมีไฟฟ้าในทุกจุดที่ช้างสามารถสัมผัสได้ รวมถึงเสารั้วด้วย
ต่างจากรั้วไฟฟ้าสำหรับการกั้นสัตว์อื่นๆทั่วไป เช่น วัว แพะแกะ และลิงที่ปล่อยไฟฟ้าบนเส้นลวดก็สามารถที่จะกั้นสัตว์เหล่านั้นได้แล้ว แต่สำหรับช้างที่ทั้งแข็งแรงและฉลาดแล้ว การปล่อยไฟเฉพาะบนเส้นลวดไม่พอเพียง เพราะช้างจะเรียนรู้และทดลองหาจุดที่ไม่มีไฟฟ้านั้นก็คือส่วนของเสารั้ว และช้างก็สามารถที่จะทำลายเสาได้อย่างง่ายดายเลย ดังนั้นจึงจำเป็นที่เราจะต้องทำการป้องกันเสารั้วทุกต้นโดยการปล่อยไฟฟ้าป้องกันรอบเสารั้วด้วย

 
 
  2) รั้วต้องมีความยืดหยุ่นสูง
เสา : ควรใช้เสาที่เด้งได้ไม่หักเมื่อถูกกระแทกหรือชน เช่น เสาไฟเบอร์กลาสหรือเสารั้วไฟฟ้าที่ออกแบบมาให้เด้งได้โดยเฉพาะ
ลวด : ควรใช้เป็นลวดสปริงหรือลวดคาร์บอนสูง ที่จะไม่ขาดง่ายและเด้งได้ดีและควรเสริมชุดสปริงรับแรงดึงที่จุดหัวท้ายของแต่ละแนวรั้วเพื่อช่วยรับแรงด้วย

 
 
  3) ต้องไม่มีไฟรั่ว
ฉนวนต้องมีคุณภาพสูงและทน UV หากฉนวนไม่มีคุณภาพ ไฟฟ้าจากรั้วจะรั่วลงดินและไม่สามารถกั้นช้างได้ และควรหมั่นตรวจสอบวัดไฟอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ปริมาณไฟฟ้ารั่วและลดน้อยลงจนกั้นช้างไม่ได้ เพราะหากปล่อยให้ไฟฟ้าไม่พอเพียงและกั้นช้างไม่ได้แล้ว เมื่อช้างเรียนรู้ว่าสามารถพังรั้วได้อย่างง่ายดาย การป้องกันช้างในครั้งต่อๆไปก็อาจจะทำได้ยากยิ่งขึ้นด้วย
** ข้อสังเกต หากได้ยินเสียงเปรี๊ยะๆที่รั้ว นั่นคือเสียงไฟรั่วให้รีบซ่อมแซมทันที

 
 
  4) เครื่องควบคุมต้องได้มาตรฐานและปลอดภัย
เครื่องรั้วไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานจะมีหลายขนาดให้เลือกตามขนาดพื้นที่ที่ใช้งาน โดยดูจากหน่วย จูล หรือพลังงานไฟฟ้าที่เครื่องเก็บไว้และปล่อยออกมาในแต่ละครั้ง สำหรับรั้วป้องกันช้างเราแนะนำเครื่องที่มีขนาด 4 จูลขึ้นไป เครื่องที่ผ่านมาตรฐาน IEC หรือ CE จะสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง สามารถกั้นได้ทั้งคนและสัตว์อย่างไม่เป็นอันตราย

ตัวอย่างผลงานติดตั้งระบบรั้วไฟฟ้าป้องกันช้าง

ตัวอย่างรูปแบบการติดตั้งระบบรั้วไฟฟ้าป้องกันช้าง 4 เส้น และรายการสินค้าที่ต้องใช้
รั้วช้าง

     

เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า

 

แท่งสายดิน

 

ลวดรั้วไฟฟ้าหุ้มฉนวน

 

เสาไฟเบอร์กลาส +
สปริงไฟฟ้าป้องกันเสา

 
 
  เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า ล้อมสัตว์ กั้นสัตว์ สำหรับรั้วช้าง แท่งสายดิน ล้อมสัตว์ กั้นสัตว์ สำหรับรั้วช้าง     ลวดรั้วไฟฟ้าหุ้มฉนวน ล้อมสัตว์ กั้นสัตว์ สำหรับรั้วช้าง     เสาไฟเบอร์กลาส+สปริงไฟฟ้าป้องกันเสา สำหรับรั้วช้าง  

     

ชุดเสาสปริง +
ชุดเสริมไฟฟ้าป้องกันเสา

 

ชุดสปริงรับแรงดึง

 

ลวดตัวนำไฟฟ้า

 

ประตูรั้วไฟฟ้า

 
 
  ชุดเสาสปริง+ชุดเสริมไฟฟ้าป้องกันเสา สำหรับรั้วช้าง ชุดสปริงรับแรงดึง สำหรับรั้วช้าง     ลวดตัวนำไฟฟ้า ล้อมสัตว์ กั้นสัตว์ สำหรับรั้วช้าง     ประตูรั้วไฟฟ้า ล้อมสัตว์ กั้นสัตว์ สำหรับรั้วช้าง  

 


 
  ติดต่อเรา       

 PP Pro Group CO., LTD      เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140          แฟ็กซ์ : +66 (0) 34 352614   โทร: +66 (0) 92-271-6678